Music Reviews: Swift Winds & Gospel Light

Music Reviews: Swift Winds & Gospel Light

By BRUCE DENNILL   Taylor Swift: 1989                                                                       8 Wouter Kellerman & Ricky Kej: Winds Of Samsara                 6 Various artists: Wow Gospel 2015                                             5 Zzzz...